บริการของเรา

Tel: 061 809 6222 – กรุงเทพฯ Tel: 083 963 0044 – ชลบุรี Tel: 038 481 068 – พัทยา Tel: 080 167 1000 – ระยอง บริการของเรามีหลายบริการ บริการแก้ไขปัญหา ส้วมตัน ในห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน, ห้าง, ร้านค้า, โรงเรียน, ครัวเรือน เป็นต้น บริการแก้ไขปัญหา ท่อน้ำตัน ในห้องต่างๆ บริการแก้ไขปัญหา ท่อตัน ทุกบริเวณบ้าน บริการแก้ไขปัญหา ท่อตัน ในห้องน้ำ ห้องส้วม สุขาส่วนรวม บริการแก้ปัญหาท่อตัน ส้วมตัน ครบวงจร Tel: 061 809 6222 – กรุงเทพฯ